Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

Bendrovė “Klaipėdos mediena” planuoja baldų cecho plėtrą, po kurios sumažėtų tarša, o palei Danės upę atsirastų juosta dviračių takui.
Plėtra buvusi numatyta pagal dar 2002 metais patvirtintą detalųjį planą, tačiau dabar “Klaipėdos medienos” planai jau yra šiek tiek pasikeitę – numatoma kita užstatymo vieta.
Pastačius naują baldų cechą ir ten perkėlus dalį baldų gamybos, nuo gyventojų atitols taršos šaltinis. Senasis pastatas bus naudojamas sandėliuoti. Dalį jau nuo 2006 metų nebenaudojamo faneros cecho numatoma griauti.
“Klaipėdos mediena” taip pat planuoja įdiegti naują rankovinį filtrą. Dėl visų numatytų veiksmų baldų cecho skleidžiama tarša turėtų sumažėti 12-15 kartų. Bus mažinamos sanitarinės apsaugos zonos.
Atsižvelgiant į miesto interesus palei Danę paliekama 6 metrų juosta dviračių takui. Planuojama, kad ateityje iš Tauralaukio į miesto centrą grožintis paupiu bus galima nukakti dviračiu.
 

Informacijos šaltinis: www.ve.lt