Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

AB „Vilniaus baldai“ rugsėjo 21 d. šaukia neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pranešama per „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržą.
Susirinkimo metu planuojama išrinkti audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas. Siūloma, kad 2010 – 2011 m. metinių finansinių ataskaitų auditą atliktų UAB “PricewaterhouseCoopers”. Už vienerių metų ataskaitą siūloma mokėti 75.000 Lt.
Bendrovės 2010 m. šešių mėnesių grynasis pelnas sudarė 12,56 mln. Lt ir praėjusių metų to paties laikotarpio viršijo 9 kartus.
Pirmojo pusmečio pardavimai sudarė 86,69 mln. Lt. Tai yra 36% daugiau nei pernai atitinkamu metu.


Informacijos šaltinis: www.vz.lt