Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

Schmalz pradėjo vakuumo generavimą su IO-Link sąsaja jau 2008 m. – daug anksčiau nei pramonė 4.0 tapo žinoma plačiai profesinei visuomenei. Šiuo metu yra pardavinėjama daugybė vakuumo komponentų, kurie padaro gamybos procesus labiau produktyviais, efektyviais ir lanksčiais, tokiu būdu yra kuriama “sumani“ gamyba. 

Kalbant apie griebtuvą „vorą“, prastovų išlaidos sudaro apie 600 eurų kiekvieną darbo dieną. Jeigu „voras“ veikia 300 dienų per metus, tai metinės prastovų išlaidos sudaro 180 tūkst. eurų. Tuo tarpu naudojant adatinį griebtuvą SNG-AE iš gamintojo „Schmalz“ prastovos gali būti eliminuotos naudojant nuotolinį parametrų nustatymą per IO-Link sąsają.

Šis pavyzdys apibūdina svarbią pramonės 4.0 savybę: moderni gamybos sistema yra labiau moderni, produktyvi ir efektyvi naudojant “sumanius” komponentus. Ateityje adatinis griebtuvas SNG-AE bus dar lengviau valdomas didinant produktų kompleksiškumą: taikant fiksuotus neskaidomus procesus, griebtuvo adatiniai dūžiai gali būti laisvai reguliuojami. Procesai gali būti vykdomi bet kokia tvarka kiekviename individualiame cikle. Tuo pačiu metu griebtuvas komunikuoja su aukštesnio lygio kontrolieriumi ir suteikia baigtinius būsenos duomenis.