Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

Pasirašyta Europos Socialinio fondo (ESF) projekto “SBA grupės įmonių vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendimus (SBATRAIN)” sutartis.
Balandžio 15 d. pasirašyta koncerno SBA laimėto ESF projekto Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-448 ” SBA grupės įmonių vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir diegiant modernius sprendimus (SBATRAIN)” sutartis. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” VP1-1.1-SADM-01-K priemon1-1.1-SADM-01-K priemonę “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse”. Bendra projekto suma -1.865.825 Lt, skirta parama 1.119.495 Lt.
Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti SBA Grupės vadovų ir darbuotojų profesines kompetencijas susijusias su Grupės veikla. Projekte siekiama gilinti profesinius įgūdžius parengiant SBA Grupės vadovus, kurie pagal karjeros politiką galėtų dirbti kitose SBA Grupės įmonėse. Mokymų pagalba planuojama stiprinti rinkodaros, pardavimų, personalo srities darbuotojų kompetenciją, gerinti klientų aptarnavimo kokybę.
Projekte numatyti SBA grupės darbuotojų mokymai gali būti suskirstyti į šias pagrindines kryptis:

· Vadovavimo įgūdžių ugdymas;
· Mokymai, susiję su modernių IT technologijų diegimu ir naudojimusi;
· Žemos kvalifikacijos darbininkų mokymai baldų gamybos įmonėse.

Viso projekte planuojama apmokyti 700 darbuotojų iš 9 projekte dalyvaujančių įmonių: UAB koncerno “SBA”, UAB “SBA” baldų kompanija, AB “Klaipėdos baldai”, AB “Šilutės baldai”, AB “Kauno baldai”, UAB “Visagino linija”, UAB “Klaipėdos baldų prekyba”, UAB “Effigy”, AB “Utenos trikotažas”.

Informacijos šaltinis: www.sba.lt