Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

Konkurencijos taryba visiškai nuo baudos atleido apie kartelį pranešusią įvairios įrangos pardavėją „Linterą“. Jos konkurentams „Prof–T“ skirta 97.200 Lt bauda, o „Frezlitus“ – 4.000 Lt bauda
Bendrovės, būdamos konkurentėmis viešųjų pirkimų konkursuose, veikė ne nepriklausomai, o tarpusavyje derindamos veiksmus. Nustatyta, kad suderintos konkursinių pasiūlymų kainos leido laimėti konkursus iš esmės vienai bendrovei – UAB  „Prof-T“.
„Manau, kad ir kitus ūkio subjektus, kurie šiuo metu galbūt dalyvauja konkurenciją ribojančiuose susitarimuose kitose rinkose, pranešti apie juos Konkurencijos tarybai galėtų paskatinti toks faktas: jei apie draudžiamą susitarimą būtų pranešusi ne UAB  „Lintera“, o kažkas kitas, šiai įmonei galėjo būti skirta bauda, siekianti daugiau kaip 2 mln. Lt“ – sako Jonas Rasimas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.
Taryba nuo baudų atleidžia bendroves, pranešusias apie draudžiamus susitarimus, apie kuriuos ji dar nežino.
„Lintera“, buvusi draudžiamo konkurentų susitarimo dalyve, pirmoji pranešė apie egzistuojantį draudžiamą susitarimą, apie kurį Konkurencijos taryba nežinojo ir nebuvo pradėjusi tyrimo, bei pateikė svarbių įrodymų ir bendradarbiavo su tyrimą atlikusiais specialistais.

Informacijos šaltinis: www.vz.lt