Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  pranešė, kad nuo vasario 22 d. bendrovei atnaujinamas leidimas eksportuoti produkciją į Rusiją. Leidimai atnaujinti taip pat  AB „Žemaitijos pienas“ ir  AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Pasvalio sūrinė“.Asociacija bus steigiama kartu su kitais žemės ūkio produkcijos perdirbėjais, pranešama per „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržą.”Rokiškio sūrio” grupės 2009 m. sausio-gruodžio preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 561,154 mln. Lt, t.y. 17,7% mažiau negu per 2008 m. tą patį laikotarpį.
AB „Rokiškio sūrio” valdyba nusprendė steigti Lietuvos maisto pramonininkų asociaciją.

Informacijos šaltinis: www.vz.lt