Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

Gnybtas SCTMi yra su integruota išorinės komunikacijos (NFC) technologija. NFC įgalina skaityti bei kontroliuoti svarbius procesų parametrus naudojant gnybto prietaisą. Tokiu būdu naudotojas gali aptikti klaidos žinutę labai greitai ir pradėti priežiūrą prieš įvykstant didelei žalai.

Naujasis gnybtas SCTMi susideda iš kelių įmontuotų „sumanių“ kompaktinių siurblių. Schmalz išplėtė savo „sumanių“ vakuuminių generatorių, galinčių įrašinėti, analizuoti ir perduoti visus reikiamus proceso duomenis iki pirminio lygio, serijas. Kiekvienas vakuuminis siurblys yra įrengtas su „sumania“ energijos ir procesų kontrole, todėl vakuuminiai ciklai gali būti įjungiami ir stebimi atskirai. Vakuuminiai siurbliai suteikia svarbius procesų duomenis ir imasi plataus masto uždavinių per kėlimo sistemos konfigūravimą, optimizavimą ir priežiūrą. Tai padaro visą gamybos procesą žymiai skaidresniu ir efektyvesniu. 

Hanoveryje kompanija pristatė savo inovacijas su integruota NFC technologija pirmą kartą – duomenų mainų tarp įvairių prietaisų trumpu atstumu standartas. Tai leidžia skirtingiems proceso parametrams būti nuskaitytiems ir valdomiems per įrenginį. Pavyzdžiui, naudotojas laiko savo išmanųjį telefoną tiesiai prie NFC piktogramos ir tučtuojau gauna svarbiausius duomenis naršyklės interneto svetainėje savo mobiliajame įrenginyje. Daugybė informacijos yra perduodama galutiniam identifikavimui, parametrizavimui ir diagnostikai. Laiko vizualizacija kontrolieriuje nėra būtina. Jeigu įvyktų klaida, tai ji būtų paskelbta paprastame tekste mobiliajame įrenginyje. Šiuo atveju naudotojas gali pasiekti naudojimo instrukcijas tam, kad ištaisytų klaidą – laiko analizė ir klaidų kodų vertinimas nėra būtini taip pat. Be to, visa svarbi informacija yra prieinama ir patikima dėl NFC technologijos. Naudotojas gali įsiterpti laiku prieš įvykstant rimtai žalai ir išvengti brangių prastovų. Sistemos prieinamumo padidinimas su šia technologija yra žymus. Schmalz planuoja įrengti tolimesnius produktus su NFC technologija nuosekliai.

Schmalz pastebėjo, kad vis didėja įvairesnių modelių poreikis automatikos pramonėje. Kėlimo technologija susiduria su universalių griebtuvų plėtros iššūkiu. Gnybtas gali būti įrengtas iki 16 siurblių. Tai reiškia, kad maksimaliai 16 individualių vakuuminių grandinių gali būti realizuojami.

Informacijos šaltinis: 

us.schmalz.com/aktuelles/presse/vakuumkomponenten/02411/