Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

 AB „Klaipėdos baldai“ neaudituotas 2009 m. 6-ių mėn veiklos rezultatas: pardavimai už 2009 metų sausio-birželio mėn. sudarė 90902 tūkst. Lt (26327 tūkst. EUR) arba 0,7% daugiau nei per tą patį 2008 metų laikotarpį.
Pelnas iki apmokestinimo 2009 m. sausio-birželio mėnesiais siekė 1851 tūkst. Lt (536 tūkst. EUR), 2008 m. tuo pačiu laikotarpiu pelnas iki apmokestinimo buvo 968 tūkst. Lt (280 tūkst. EUR).


Informacijos šaltinis: www.nasdaqomxbaltic.com