Kontaktai

Ukmergės g. 364, LT-14188 Vilnius

info@salija.eu

+370 5 204 0850

 title=

Informuojame, kad S. Svilainio firma “Salija” (toliau tekste – Įmonė), įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje, įmonės kodas 121785637, registracijos adresas Taikos g. 111-53, Vilnius, nuo 2010 metų kovo 10 dienos yra pertvarkyta į UAB “Salija” (toliau tekste – Bendrovė). Jokie kiti bendrovės rekvizitai nesikeičia.
Įmonė perduoda, o Bendrovė perima visas jos teises ir pareigas, kurios gali būti perleidžiamos pagal įstatymus, įskaitant prievoles iš sutarčių ir įsipareigojimų. Bendrovė taip pat perima ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytas teises ir su tuo susijusiais kitas teises. Įmonės sudaryti ir neužbaigti sandoriai nenutraukiami, pagal juos nerealizuotos subjektinės teisės ir pareigos neišnyksta, o nuo Bendrovės teisinio įregistravimo dienos laikomi šios Bendrovės sandoriais bei teisėmis ir pareigomis. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais ir verslo partneriais nepasikeičia.Šis sprendimas įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale bei viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“.